Turistički portal za savršen odmor u Istri, Kvarneru ili Dalmaciji

Garancija najbolje cijene

Istrien.info nudi sve smještaje po najboljim cijenama. Garantirano!

Garancija najbolje cijene

Usporedite naše cijene sa cijenama drugih turističkih portala. Istria.info nudi najbolje cijene.

Uvijeti i Zahtjevi

Naši Opći uvjete poslovanja primjenjuju se kod korištenja usluga Adria24 GmbH.

Ponuda Adria24 GmbH

Rezervacijom preko Adria24 GmbH uspostavlja se Ugovor o najmu između iznajmljivača i klijenta. Pritom Adria24 GmbH preuzima ulogu posrednika koji u ime iznajmljivača odgovara na sva pitanja klijenta.

Ugovorna obveza Adria24 GmbH proizlazi iz običnog iznajmljivanja smještaja za odmor. Vlasnik smještaja odgovara za rezervirani smještaj. Kontaktne podatke iznajmljivača klijent će dobiti uz potvrdu rezervacije.

Obaveze Adria24 GmbH

Adria24 GmbH preuzima sljedeće navedene obaveze, vezane uz unajmljivanje smještaja. Adria24 GmbH je obavezna na internetu objaviti dostupne informacije vezane za putovanje i smještaj te ne utjecati na odabir klijenata. Pritom se Adria24 GmbH oslanja na podatke dobivene od iznajmljivača i ne može odgovarati za točnost objavljenih informacija. Adria24 GmbH, stoga, djeluje ne kao organizator putovanja, već kao posrednik putovanja. Vlasnik smještaja je odgovoran za dostupnost smještaja.

Obaveze klijenta

Klijent je obavezan provjeriti točnost primljene potvrde rezervacije i, u slučaju grešaka ili promjena, obavijestiti Adria24 GmbH. Obavijest o greškama ili odstupanjima poslana poslije perioda od 3 dana nakon primitka potvrde rezervacije, ne vrijedi. Zakašnjele reklamacije zbog grešaka ili propusta ne raskidaju Ugovor.

Klijent je, stoga, dužan:

  • imati važeće putne dokumente, vize i drugo
  • pridržavati se carinskih i deviznih regulacija države u kojoj se nalazi turističko odredište
  • poštovati kućni red koji vrijedi za iznajmljeni smještaj i u dobroj namjeri surađivati s iznajmljivačem

U slučaju ne ispunjavanja ovih obaveza, gost snosi odgovornost za moguće posljedice i obavezan je nadoknaditi nastalu štetu. S potvrdom rezervacije gost se obavezuje da će, u slučaju ikakve štete prouzrokovane njegovom krivicom, istu nadoknaditi izravno iznajmljivaču u mjestu boravka.

Plaćanje Adria24 GmbH

Način i dospijeće plaćanjasu prilagođeni željama iznajmljivača. Iz toga razloga su moguće dvije varijante:
Varijanta broj 1: gost plaća 25-30% akontacije od ukupnog iznosa cijene, ostatak se plaća na licu mjesta iznajmljivaču.
Varijanta broj 2: gost plaća 30% od cijelokupnog iznosa cijene odmah nakon potvrde rezervacije, a ostatak najkasnije 6 tjedana prije polaska na odmor.

Za obje varijante vrijedi sljedeće : Ukoliko nije predviđeno plaćanje iznajmljivaču na licu mjesta, sva prava naplate kao i pravo na tužbu ukoliko cjelokupni troškovi rezervacije ne budu pravovremeno podmireni ima posrednička turistička agencija Adria24 GmbH. Adria24 GmbH nema nikakve koristi od dodatnih troškova pri plaćanju što se osobito odnosi na načine  plaćanja kreditnom karticom, Pay Palom, MoneyBookersom ili troškovi bankovnog prijenosa.

Gost se obvezuje platiti akontaciju od trenutka potvrde rezervacije koja stiže putem elektroničke pošte i dužan je akontaciju platiti unutar 24 sata od pristigle potvrde rezervacije. Ukoliko gost nije u mogućnosti platiti unutar 24 sata od pristigle potvrde rezervacije, obvezan je unutar 24 sata izvjestiti ageniju Adria24 GmbH kako će akontaciju uplatiti – to osobito vrijedi za plaćanje putem bankovnog prijenosa. Ukoliko pri varijanti broj 2 realizacija rezervacije treba uslijediti unutar 6 tjedana, cjelokupan iznos treba platiti posredničkoj agenciji Adria24 GmbH . Posrednička agencija ni u kom slučaju nije obvezna davati naknadne rokove. Ukoliko realizacija rezervacije slijedi unutar 10 kalendarskih dana, gost je obvezan dostaviti potvrdu o podmirenim troškovima cjelokupnog iznosa na dan potvrde rezervacije. U suprotnom posrednička agencija ima pravo stornirati postojeću rezervaciju.

Ukoliko troškovi rezervacije nisu pravovremeno podmireni, posrednička agencija ima pravo stornirati postojeću rezervaciju.

Troškovi izmjene rezervacije, provizije i dodatne usluge:
U slučaju izmjene rezervacije, bilo da je riječ o promjeni objekta, perioda boravka ili sl., koje su odobrene od strane agencije, posrednička agencija ima pravo uračunati troškove izmjene rezervacije u visini od 58,00 Eura koji se plaćaju u vidu akontacije. Ukoliko trošak ne bude pravovremeno podmiren, agencija ima pravo stornirati postojeću rezervaciju
U slučaju izmjene broja osoba posrednička agencija ima pravo uračunati troškove izmjene rezervacije u visini od 10,00 Eura.
Gost ne duguje posredničkoj agenciji proviziju za posredovanje.
Za sve dodatne usluge koje gost zahtjeva, poput pomoći pri zahtjevu za vizu ili slično, posrednička agencija ima pravo uračunati troškove za dodatne usluge.

Za sva dospijeća plaćanja koja nisu pravovremeno podmirena, a rok uplate istekne, posrednička agencija nije obvezna davati naknadne rokove uplate.

Ukoliko se dio iznosa cjelokupne cijene iznajmljivanja apartmana, kuće ili sl. plaća na licu mjesta, gost je obvezan podmiriti preostali iznos prije preuzimanja ključeva. Osim toga, iznajmljivač ima pravo zahtjevati od gostiju kauciju visina koje ovisi o vrsti i opremljenosti objekta i koja se gostu vraća prije samog odlaska iz objekta ukoliko je objekt u istom stanju u kojem ga je gost i zatekao, odnosno ništa nije oštećeno ili otuđeno.

Odgovornosti Adria24 GmbH

Po ugovoru u najmu, Adria24GmbH mora ispuniti svoje obaveze kao uredni kupac. Ako Adria24 GmbH ne ispuni uredno svoje obaveze, klijent može tražiti naknadu. Adria24 GmbH može odbiti zahtjev za naknadu u slučaju nerealno visokih potraživanja. Klijent može ponuđenu odštetu odbiti ako mu prihvaćanje iste iz valjanih razloga nije moguće. Adria24 GmbH ne preuzima odgovornost za lakše propuste. Odgovornost putničke agencije ograničena je na visinu cijene putovanja, ako šteta nije namjerno uzrokovana ili nastala uslijed teškog nemara.

Klijent je obavezan surađivati

Klijent je uslijed eventualnih problema vezanih uz iznajmljivanje preko Adria24 GmbH dužan učiniti sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi uklonio probleme i smanjio moguću štetu. Klijent je posebno obavezan odmah prijaviti eventualnu reklamaciju na Ugovor s agencijom.

Predaja ključeva, vrijeme dolaska i odlaska, putopisi

Specifične informacije o smještaju, kao, npr. od koga klijent dobiva ključeve, kako se određuje vrijeme dolaska i odlaska, kako doći do smještaja i ostale važne informacije o putovanju, klijent može saznati preko internetskih stranica, telefonski, putem e-maila na upit ili, najkasnije, pri rezerviranju.

Troškovi izmjena ili otkazivanja rezervacija

U slučaju izmjene rezervacije, Adria24 GmbH može tražiti naknadu za troškove izmjene (58,00€). Ako gost neposredno prije putovanja javi da odustaje ili jednostavno ne krene na putovanje, agencija koja je bila posrednik pri iznajmljivanju smještaja ima pravo na odštetu koja se zbraja s potraživanjem vlasnika smještaja određenog po sljedećoj tablici:

Broj dana do polaska Postotak od cijene smještaja koji se plaća uslijed storniranja.
Do 30 dana od polaska 30%
29 - 22 dana 40%
21- 15 dana 50%
14 - 8 dana 60%
7 - 1 dana 70%
na dan polaska 80%

Adria24 GmbH preporučuje uzimanje osiguranja od otkazivanja puta koje u slučaju storniranja preuzima troškove klijenta.

Neučinkovitost pojedinih regulacija

Neučinkovitost pojedinih regulacija u Ugovoru o putnom posredništvu ne utječe na učinkovitost cjelokupnog ugovora.

Zahtjevi i zastare

Zahtjeve protiv Adria24 GmbH zbog loše usluge pri iznajmljivanju smještaja klijent mora predati u roku od mjesec dana nakon ugovorenog početka putovanja. Nakon isteka tog roka zahtjevi protiv Adria24 GmbH mogu se tražiti jedino ako je klijent, bez svoje krivice, bio spriječen poštovati zadani rok. Bez obzira na navedene vrijedeće regulacije, zahtjevi klijenta su pod zastarom nakon 6 mjeseci. Zastara počinje 6 mjeseci od dana ugovorenog putovanja kada je klijent trebao krenuti ili je krenuo na put.

Pravne opcije i nadležnost suda

Svi pravni i ugovorni odnosi između klijenta i Adria24 GmbH su u nadležnosti njemačkog pravnog sustava. Klijent može tužiti Adria24 GmbH samo u Njemačkoj. U slučaju tužbe Adria24 GmbH protiv klijenta, mjerodavno je klijentovo stalno mjesto boravka, osim ako je tužba podignuta protiv pravne ili fizičke osobe koja nije podložna njemačkom zakonodavstvu ili osobe koja je nakon zaključivanja Ugovora premjestila stalno ili privremeno mjesto boravka u inozemstvo, ili čije mjesto boravka u trenutku podizanja tužbe nije poznato. U tim se slučajevima mjerodavnom smatra lokacija Adria24 GmbH (Njemačka).