Turistički portal za savršen odmor u Istri, Kvarneru ili Dalmaciji

Garancija najbolje cijene

Istrien.info nudi sve smještaje po najboljim cijenama. Garantirano!

Garancija najbolje cijene

Usporedite naše cijene sa cijenama drugih turističkih portala. Istria.info nudi najbolje cijene.

Kvarner Kopno

  • Opatija > Slika 1
  • Opatija > Slika 2
  • Crikvenica > Slika 3

Kvarnersko primorje je turistička regija koja obuhvaća riječko-vinodolsko područje s gradom Rijekom kao gravitacijskim središtem i Velebitsko primorje sve do Tribnja. Klima je sredozemna s elementima kontinentalne. Kvarner je turistički popularna hrvatska regija sa nekoliko turističkih rivijera kao Crikvenička, Vinodolska, Opatijska koje slave više od sto godina turizma.

Popularne destinacije na Kvarner kopnu su:

Lovran

Lovran je grad i ljetovalište na jugoistočnoj obali Istre, 5 km južno od Opatije. Okolica Lovrana okružna je šumama pitomog kestena (lovranski maroni) i lovora, uz submediteransku vazdazelenu vegetaciju. Klimatske su prilike vrlo povoljne gdje prosječna temperatura zraka tijekom siječnja iznosi 5,8 °C°, a u srpnju 23,3 °C; prosječno 2230 sunčanih sati godišnje.

Opatija

Opatija, grad, luka, turističko ljetovalište i klimatsko središte podno Učke, koje se smjestilo na istočnoj obali Istre u Riječkom zaljevu, 13 km jugozapadno od Rijeke. Opatija je gradić sa 160 godina starom tradicijom turizma koji je upravo ovdje započeo. Opatija je stara Hrvatska Dama Turizma. Vapnenačko primorje, na kojem Opatija leži, zaštičeno je Učkom sa sjevera i sjeverozapada.

Crikvenica

Crikvenica je grad koji se nalazi u području Vinodola u Hrvatskom primorju, 37 km jugoistočno od Rijeke. Smještena je u blizini ušća potoka Dubračine i njegovom dolinom povezana s unutrašnjošću Vinodola, dok pješčani nanosi stvaraju crikveničku plažu. Ime je dobila po crkvi (crikvi) pavlinskog samostana koji je podignuo Nikola Frankopan 1412. na ušću Dubračine u more.
Dugo gaji turističku i trgovačku tradiciju koja je danas vrlo značajna i razvijena.

Novi Vinodolski

Novi Vinodolski je grad i luka u Hrvatskom primorju na ušću Suhe Ričine u Vinodolskom kanalu. Smješten je na jugoistočnom dijelu Vinodolske flišne udoline koja se pruža od sjeverozapada prema jugoistoku i kod Novog izbija na more. Do 1953. nazivao se Novi. Sastoji se od starijeg, zbijenog dijela na brežuljku i novijega dijela uz more, jugoistočno od luke s obalnim šetalištem, turističkim objektima i vilama. Posljednjih godina izgradnjom vila i kuća za odmor naselje se širi i sjeverozapadno od luke ispod magistrale.

Senj

Senj je grad i luka u Velebitskom kanalu. Amfiteatralno leži na samom rubu pošumljene Senjske drage na podnožju pretežo golih krških pristranaka Velebita i Senjskog bila. Zemljopisni položj Senja određuju u prvom redu kopneni putovi; najkraća je veza Zagreba i Siska s morem preko Karlovca ili Topuskog na kapelsko sedlo Razvale, a odatle preko Vratnika na Velebitu; tu je dinarska planinska barijera najuža.